1391/03/20 08:48
زمان اعلام نتایج مقدماتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390
<p> براساس اعلام مرکز آمار ایران نتایج مقدماتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 در اواخر خردادماه منتشر می گردد که شامل اطلاعات شهرستانی و استانی می باشد</p> <p> اعلام نتایج تفصیلی متعاقبا اعلام می گردد.</p> <p> این نتایج همزمان در 31 استان کشور منتشر می گردد .</p>

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved