1393/10/11 05:54
نرخ تورم استان مركزي در مقايسه با كشور طي سال جاري
<p> <strong>نرخ نزولي تورم 9 ماهه استان مركزي طي سال 1393 در مقايسه با كشور</strong></p> <p> &nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:215px;" width="215"> <colgroup> <col /> <col span="2" /> </colgroup> <tbody> <tr height="22"> <td colspan="3" dir="RTL" height="22" style="height:22px;width:215px;"> تورم سال 1393</td> </tr> <tr height="22"> <td dir="RTL" height="22" style="height:22px;"> ماه</td> <td dir="RTL"> استان</td> <td dir="RTL"> كشور</td> </tr> <tr height="21"> <td dir="RTL" height="21" style="height:21px;"> فروردين</td> <td dir="RTL"> 31.5</td> <td dir="RTL"> 30.2</td> </tr> <tr height="21"> <td dir="RTL" height="21" style="height:21px;"> ارديبهشت</td> <td dir="RTL"> 29.0</td> <td dir="RTL"> 28.4</td> </tr> <tr height="21"> <td dir="RTL" height="21" style="height:21px;"> خرداد</td> <td dir="RTL"> 26.3</td> <td dir="RTL"> 26.2</td> </tr> <tr height="21"> <td dir="RTL" height="21" style="height:21px;"> تير&nbsp;</td> <td dir="RTL"> 23.8</td> <td dir="RTL"> 24.2</td> </tr> <tr height="21"> <td dir="RTL" height="21" style="height:21px;"> مرداد</td> <td dir="RTL"> 21.5</td> <td dir="RTL"> 22.3</td> </tr> <tr height="21"> <td dir="RTL" height="21" style="height:21px;"> شهريور</td> <td dir="RTL"> 19.3</td> <td dir="RTL"> 20.6</td> </tr> <tr height="21"> <td dir="RTL" height="21" style="height:21px;"> مهر</td> <td dir="RTL"> 17.5</td> <td dir="RTL"> 19.1</td> </tr> <tr height="21"> <td dir="RTL" height="21" style="height:21px;"> آبان</td> <td dir="RTL"> 16.1</td> <td dir="RTL"> 17.8</td> </tr> <tr height="21"> <td dir="RTL" height="21" style="height:21px;"> آذر</td> <td dir="RTL"> 14.9</td> <td dir="RTL"> 16.8</td> </tr> <tr height="22"> <td colspan="3" dir="RTL" height="22" style="height:22px;"> دفتر آمار و اطلاعات استانداري مركزي</td> </tr> </tbody> </table>

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved